Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

News

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci to procedura z zakresu prawa bankowego ułatwiająca nie tylko postępowania spadkowe, ale jednocześnie zabezpieczająca możliwość dostępu do konta (np. w przypadku śmierci jednego z małżonków).

Każdy kto ma w banku ma któryś z poniższych typów rachunków:
- oszczędnościowy

- oszczędnościowo- rozliczeniowy

- lokata oszczędnościowa,

może zlecić w drodze pisemnej dyspozycji do zrealizowania po swojej śmierci. Bank dokona wypłaty ze wskazanego rachunku określonej sumy na rzecz osób (jednej lub wielu) we wniosku. Jest jednak ograniczenie podmiotowe tego zlecenia, mianowicie może zostać dokonane wyłącznie dla:

- małżonka

- zstępnych (dzieci, wnuki)

- wstępnych (rodzicie, dziadkowie)

- rodzeństwo.

Dyspozycja spoza tego kręgu będzie nieważna, zatem jeżeli ktoś się rozwiódł albo wniósł o separację to unieważni to zapis wobec byłego małżonka.

Wielkość wypłaty nie może przekroczyć 20 krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez względu na to ile dyspozycji przygotowaliśmy i ile mamy kont bankowych. Za przekroczenie kwoty przelewu odpowie bank przed spadkobiercami. Z rachunku winny zostać też jako pierwsze pobrane pieniądze na koszty pogrzebu, dopiero później realizacja zapisów.

Jeżeli wszystkie dyspozycje przekraczają powyższy limit, to pierwszeństwo ma późniejszy wniosek – podobnie jak przy testamentach. 

 Kwota wypłacona przestaje być elementem masy spadkowej po spadkodawcy. Niemniej jednak należy traktować ją jako przychód ze spadków i darowizn i może zostać objęty obowiązkiem podatkowym w przypadku nie zgłoszenia jej w Urzędzie Skarbowym (co do zasady beneficjenci dyspozycji i tak należą do tzw. zerowej grupy podatkowej). Różnica zasadnicza w stosunku do przychodu z klasycznego spadku jest taka, że obowiązek podatkowy a tym samym i początek terminu, liczony jest od daty śmierci dysponenta, bądź od daty dowiedzenia się o jego śmierci.

Instytucja ta jest bardzo wygodna i pozwala zabezpieczyć w środki do życia naszych najbliższych, zatem warto pamięć o jej możliwość i udać się do banku.