Inwestycje w obcych środkach stałych - na czym to polega, jak zacząć

News

Nakłady przeznaczone na nie należący do przedsiębiorstwa, ale użytkowany przez nie, środek trwały stanowią inwestycję w obcy środek trwały, podlegające możliwości odpisu amortyzacyjnego. Podstawą amortyzowania tego rodzaju wydatków, jest istnienie stosunku prawnego na podstawie, którego firma ma prawo do użytkowania środka trwałego (np. umowa najmu, leasingu, dzierżawy) oraz to aby nakłady stanowiły inwestycję służącą prowadzeniu działalności gospodarczej. Ponadto środki wydatkowane, muszą przekroczyć w roku podatkowym kwotę 3500 zł i spowodować podniesienie wartości użytkowej. Inwestycja jest obliczana jako środek trwały i jej wartość wyliczana jest podobnie jak przy nabyciu własnym poprzez ustalenie ceny nabycia, lub udokumentowanych wydatków.

Dla ustalenia, że inwestycja będzie zwiększać wartość użytkową, musi wystąpić jedna z pięciu czynności: przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja. Remont zaś, rozumiany jako odtworzenie substancji i stanu technicznego, nie podlega amortyzacji choć stanowi koszt uzyskania przychodu. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że w katalogu nie mieści się także czynsz najmu środka obcego, ani budowa wznoszona na cudzym gruncie. Zatem jeżeli dochodzi do unowocześnienia, odbudowy od zera, przystosowania środka do nowej funkcji, lub poprawienie stanu, wydatki trafią do odpowiedniej ewidencji w stosownej grupie Katalogu Środków Trwałych.

Amortyzacja może przebiegać zarówno poprzez zastosowanie stawek amortyzacyjnych odpowiednich dla ulepszanego środka trwałego. Ewentualnie przebiega wedle stawek ustalonych przez podatnika, przy czym przy nakładach na lokale i budowle, musi trwać przynajmniej 10 lat, a przy środkach transportów, co najmniej 30 miesięcy. Inwestycje w inne typy środków amortyzować się muszą od 24 do 60 miesięcy w zależności od ich wartości. Jeżeli umowa, która stanowi podstawę używania środka, skończy się wcześniej niż podane terminy, wtedy należy brak pod uwagę czas trwania umowy. Warto pamiętać, że od wydatków inwestycyjnych odlicza się podatek VAT, zgodnie z regułami ogólnymi.

W razie sprzedaży inwestycji, przychód będzie podlegał opodatkowaniu, lecz ta część która nie została zamortyzowana będzie kosztem uzyskania przychodu. Podobnie będzie w przypadku jej fizycznego usunięcia – zniszczenia czy uszkodzenia.